เทศบาลตำบลดงหลวง home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
งานกิจการสภาฯ
folder รายงานกิจการสภาฯ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บไซต์บริการ
public สลากกินแบ่งรัฐบาล
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติ sitemap
วันนี้ 82
สัปดาห์นี้4,667
เดือนนี้23,459
ปีนี้281,508
ทั้งหมด534,865

camera_alt ภาพกิจกรรม
12 กรกฎาคม 2565 นายสุยัน วงค์กระโซ่ นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลฯ ครูเทศบาลตำบลดงหลวงร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา... [12 กรกฎาคม 2565]
12 ก.ค.2565 นายสุยัน วงค์กระโซ่ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลดงหลวงเข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักบ้าน หลักเมือง เพื่อให้เป็นสิริมงคล เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 และร่วมถวายภัตตาหารเพล ณ... [12 กรกฎาคม 2565]
พิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ "ตลาดวีไฮไทบรู ดงหลวงแดนวิมาน" [8 กรกฎาคม 2565]
24 มิ.ย.2565 นายสุยัน วงค์กระโซ่ ร่วมกิจกรรม "คนดงหลวง สวมผ้าไทยใส่บาตร หนุนศาสนา สภากาแฟ" เพื่อเป็นการสร้างอานิสงค์ผลบุญทั้งกับตนเองและครอบครัว แสดงถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ... [24 มิถุนายน 2565]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ grade
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ยกเลิกการใช้งานระบบหมอชนะและลบข้อมูลระบบหมอชนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file ข้อมูลการติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตฯ โครงการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้พื้นที่ชายขอบ (Zone C+) และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37

folder ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook เทศบาลตำบลดงหลวง
Facebook
facebook เทศบาลตำบลดงหลวง
Facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

image สถานที่ท่องเที่ยว
 
image ชมรมฟุตบอลเทศบาลตำบลดงหลวง
การเเข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเทศบาลตำบลดงหลวง ปี 2565 ณ สนามเทศบาลตำบลดงหลวง [9 พฤษภาคม 2565]
ชมรมฟุตบอลเทศบาลตำบลดงหลวง
 
image สถานที่ทำงานกิจการสภาเทศบาลตำบลดงหลวง
กิจการสภา
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/08/2565
11/08/2565
​แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/08/2565
11/08/2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษา
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สบ.พถ.
11/08/2565
11/08/2565
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถ. พ.ศ. 2566 - 2570
กสธ.
11/08/2565
11/08/2565
ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ)
กศ.
11/08/2565
11/08/2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ
สน.บถ.
11/08/2565
11/08/2565
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)
[รายชื่อ]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ