เทศบาลตำบลดงหลวง home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
งานกิจการสภาฯ
folder รายงานกิจการสภาฯ
เว็บไซต์บริการ
public สลากกินแบ่งรัฐบาล
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติ sitemap
วันนี้ 114
เดือนนี้10,506
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)83,934
ทั้งหมด 280,000

camera_alt ภาพกิจกรรม
5 ธันวามหาราช วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 [6 ธันวาคม 2566]
ผลการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน [29 พฤศจิกายน 2566]
กฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2566 [24 พฤศจิกายน 2566]
23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช [24 ตุลาคม 2566]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ผลการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีอำนาจปรับเป็นพินัย ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27

folder ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook เทศบาลตำบลดงหลวง
Facebook
facebook เทศบาลตำบลดงหลวง
Facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842935427
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842935427
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

image สถานที่ท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว [27 มิถุนายน 2566]
แหล่งท่องเที่ยว [27 มิถุนายน 2566]
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวในท้องถิ่น [27 มิถุนายน 2566]
 
image ชมรมฟุตบอลเทศบาลตำบลดงหลวง
การเเข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเทศบาลตำบลดงหลวง ปี 2565 ณ สนามเทศบาลตำบลดงหลวง [9 พฤษภาคม 2565]
ชมรมฟุตบอลเทศบาลตำบลดงหลวง
 
image สถานที่ทำงานกิจการสภาเทศบาลตำบลดงหลวง
กิจการสภา
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
04/12/2566
04/12/2566
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กต.
04/12/2566
04/12/2566
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ