เทศบาลตำบลดงหลวง home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
งานกิจการสภาฯ
folder รายงานกิจการสภาฯ
เว็บไซต์บริการ
public สลากกินแบ่งรัฐบาล
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติ sitemap
วันนี้ 282
เดือนนี้10,506
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)83,934
ทั้งหมด 280,000

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ [17 สิงหาคม 2566]
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 [3 สิงหาคม 2566]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมการเป็นเมืองสุขภาพดี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [13 กรกฎาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาและแจ้งเบาะแสติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย [10 กรกฎาคม 2566]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ บทความเรื่อง ขอข้อมูลเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน grade
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ บทความเรื่อง ขอรายงานการประชุม grade
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ บทความเรื่อง ขอสำนวนคดี grade
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ บทความเรื่อง ขอสำนวนเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาของศาล grade
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ บทความเรื่อง ไม่ได้ครอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

folder ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook เทศบาลตำบลดงหลวง
Facebook
facebook เทศบาลตำบลดงหลวง
Facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842935427
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842935427
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

image สถานที่ท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว [27 มิถุนายน 2566]
แหล่งท่องเที่ยว [27 มิถุนายน 2566]
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวในท้องถิ่น [27 มิถุนายน 2566]
 
image ชมรมฟุตบอลเทศบาลตำบลดงหลวง
การเเข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเทศบาลตำบลดงหลวง ปี 2565 ณ สนามเทศบาลตำบลดงหลวง [9 พฤษภาคม 2565]
ชมรมฟุตบอลเทศบาลตำบลดงหลวง
 
image สถานที่ทำงานกิจการสภาเทศบาลตำบลดงหลวง
กิจการสภา
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
กสว.
21/09/2566
21/09/2566
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566
[เอกสารแนบ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด "คลินิก Local Service"
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ
กศ.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565
สน.บถ.
20/09/2566
21/09/2566
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ