home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดงหลวง เลขที่ 261 หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-697101


งานกิจการสภาฯ
folder รายงานกิจการสภาฯ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บไซต์บริการ
public สลากกินแบ่งรัฐบาล
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 25
เมื่อวาน 298
เดือนนี้ 5,824
เดือนที่แล้ว 13,400
ทั้งหมด 56,992

folder ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามเอกสารแนบตามนี้ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
photo ประกาศจากเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
photo ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
photo ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
photo ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง ประกาศแผนงานก่อสร้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง ประกาศแผนโครงการก่อสร้างจ่ายขาดเงินสะสม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง ประกาศแผนงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (งานอุทกภัย) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง ประกาศแผนงานในเทศบัญญัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายประยงค์ อุปัญญ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
นายประยงค์ อุปัญญ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ช่องทางการร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ
ชมรมฟุตบอลเทศบาลตำบลดงหลวง