เทศบาลตำบลดงหลวง home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
folder ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง การับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายบริหารและสายวิชาการว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 390
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 357
insert_drive_file ประกาศมอบอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324
insert_drive_file ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลดงหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1