home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดงหลวง เลขที่ 261 หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-697101


งานกิจการสภาฯ
folder รายงานกิจการสภาฯ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บไซต์บริการ
public สลากกินแบ่งรัฐบาล
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 138
เมื่อวาน 847
เดือนนี้ 6,089
เดือนที่แล้ว 13,823
ทั้งหมด 58,144

assistant_photo วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์หน่วยงาน

 “ดงหลวงถิ่นวัฒนธรรมไทบรู ผู้คนสดใส อนามัยพร้อม นอบน้อมบริการ บริหารโปร่งใส”

18 มิถุนายน 2563

วิสัยทัศน์และพันธกิจ กองวิชาการและแผนงาน

วิสัยทัศน์และพันธกิจ กองวิชาการและแผนงาน

วิสัยทัศน์

"เป็นศูนย์กลางวิชาการ ข่าวสารฉับไว สารสนเทศทันสมัย ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม"

พันธกิจ

1. จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและวิจัยเพื่อการพัฒนา

2. จัดทำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาล

3. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

4. การดำเนินงานและให้คำปรึกษา การตีความกฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับ ในการปฏิบัติราชการให้ถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

5. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีระเบียบวินัย

6. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและคดีแก่ประชาชน

18 มิถุนายน 2563

วิสัยทัสน์และพันธกิจ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รอปรับปรุง
18 มิถุนายน 2563
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ กองวิชาการและแผนงาน

วิสัยทัศน์และพันธกิจ กองวิชาการและแผนงาน

วิสัยทัศน์

"เป็นศูนย์กลางวิชาการ ข่าวสารฉับไว สารสนเทศทันสมัย ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม"

พันธกิจ

1. จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและวิจัยเพื่อการพัฒนา

2. จัดทำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาล

3. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

4. การดำเนินงานและให้คำปรึกษา การตีความกฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับ ในการปฏิบัติราชการให้ถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

5. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีระเบียบวินัย

6. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและคดีแก่ประชาชน

18 มิถุนายน 2563

วิสัยทัสน์และพันธกิจ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รอปรับปรุง
18 มิถุนายน 2563

วิสัยทัศน์หน่วยงาน

 “ดงหลวงถิ่นวัฒนธรรมไทบรู ผู้คนสดใส อนามัยพร้อม นอบน้อมบริการ บริหารโปร่งใส”

18 มิถุนายน 2563

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายประยงค์ อุปัญญ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
นายประยงค์ อุปัญญ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ช่องทางการร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ
ชมรมฟุตบอลเทศบาลตำบลดงหลวง