home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดงหลวง เลขที่ 261 หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-697101งานกิจการสภาฯ
folder รายงานกิจการสภาฯ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บไซต์บริการ
public สลากกินแบ่งรัฐบาล
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 268
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ประกวดเดินแบบงานบรูไฮไทโซ่ดงหลวง วันที่ 5 ก.พ. 2565 [27 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
ประชาสัมพันธ์ประกวดร้องเพลงงานบรูไฮไทโซ่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 [27 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
7 ม.ค. 2565 นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดงหลวง พร้อมด้วยนายสุยัน วงค์กระโซ่ นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างฯ เข้าร่วมพิธีเปิดจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร [12 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
เปิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ บรูไฮแคมป์ 49140 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร [30 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
29 ธ.ค. 2564 นายสุยัน วงค์กระโซ่ นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาลฯ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ อปพร. ร่วมกับฝ่ายปกครองเข้าเวรอำนวยความสะดวกเทศกาลปีใหม่ 2565 หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลดงหลวงและสี่แยกบ้านนางนวล [29 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
21 ธ.ค. 2564 นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดงหลวง พร้อมด้วย นายสุยัน วงค์กระโซ่ นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง และทีมสาธารณสุขอำเภอดงหลวงได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ถูกกักตัว อันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(Covid-19) ในพื้นที่หมู่บ้านหนองหมากสุก หมู่ที่ 9... [22 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
21 ธ.ค. 2564 นายสุยัน วงค์กระโซ่ นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง ประธานกรรมการช่วยเหลือประชาชน เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลดงหลวง โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต... [22 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
17 ธ.ค. 2564 นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดงหลวง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายสุยัน วงค์กระโซ่ นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง คณะผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ... [21 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
9 ธันวาคม 2564 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) [9 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
18 พ.ย. 2564 นายสุยัน วงค์กระโซ่ นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลฯ พนักงานจ้าง ชาวบ้านร่วมกันแห่องค์กฐินจากเทศบาลตำบลดงหลวงไปวัดโพนธิ์ชัยบ้านโพนแดง [22 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 100 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073