เทศบาลตำบลดงหลวง home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
13 เมษายน 2565 นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายสุยัน วงค์กระโซ่ นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ประกอบด้วยผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ โดยมีพิธีมอบใบเกียรติบัตร เพื่อเชิดชูเกียรติแด่ผู้สูงอายุต้นแบบ 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี 3. ด้านการช่วยเหลือสังคมส่วนรวม 4. ด้านการรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ครบ 3 เข็ม และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่อกัน เด็กและเยาวชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของประเพณีอันดีงาม ณ วัดโพธิ์ศรีบ้านดงหลวง ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
ผู้โพส : admin