เทศบาลตำบลดงหลวง home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
25 พ.ค. 2565 นายสุยัน วงค์กระโซ่ นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง ร่วมรับการตรวจฯ และให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน และตัดสิน ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด โดยมีนายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร ประธานกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ ร่วมตรวจประเมินผลงาน และตัดสิน ทั้งนี้ มีผู้ใหญ่บ้าน/ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแคน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ตลอดจนชาวบ้านโพนไฮร่วมนำเสนอผลงานและให้การต้อนรับ บ้านโพนไฮ เจ้าคณะอำเภอดงหลวง และเลขานุการเจ้าคณะอำเภอดงหลวง ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หมู่ที่ 3 บ้านโพนไฮ ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
ผู้โพส : admin