เทศบาลตำบลดงหลวง home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 12 พ.ค.2565 นายป้าย โซ่เมืองแซะ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 " เพื่อ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้ง ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (หนองแฝก) เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
ผู้โพส : admin