ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2

ชื่อไฟล์ : HptwfIwTue94306.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้