ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้เจ้าของที่ดินที่มีรายชื่อตามประกาศ ขอรับเงินมัดจำรังวัดที่เหลือคืน
รายละเอียด : นำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน และใบเสร็จรับเงินมัดจำรังวัดที่เจ้าหน้าที่ออกให้ไปแสดงกับเจ้าหน้าที่
ชื่อไฟล์ : xiZoZHGMon82515.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้