ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อม ? สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางหน้าบ้านลุงจันทลา) บ้านโสก หมู่ที่ 8 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง