ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางหน้าบ้านนางเก้ย) บ้านเลื่อนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง