ชื่อเรื่อง : จ้างเช่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX M464N เพื่อใช้ในส่วนงานของ สำนักปลัด ,กองวิชาการและแผน,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง