ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาจัดทำภัตราหาร เช้า ? เพล 3 วัน พระ จำนวน 20 รูป ตามโครงการประเพณีเผวดบุญบั้งไฟบรูไฮ ไทโซ่ ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง