ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อ ทรายกำจัดลูกน้ำเคลือบสารเทมีซอส 1% ซองๆละ 20 กรัม จำนวน 1,250 ซอง ต่อ 1 ถังๆละ 25 กิโลกรัม จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง