ชื่อเรื่อง : ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อเทศบาลตำบลดงหลวงเข้าตอบแบบวัดการรับรู้เพื่อให้คะแนน แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลฯ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด : โดยวิธีการผ่านแอพพลิเคชันไลน์ สแกนคิวอาร์โค้ดตามรูปภาพแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ชื่อไฟล์ : RA0St23Wed34728.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้