ชื่อเรื่อง : ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลดงหลวงที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี เข้าตอบแบบวัดการรับรู้เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง
รายละเอียด : โดยวิธีการผ่านทางแอพพลิเคชันไลน์ สแกนคิวอาร์โค้ดตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ชื่อไฟล์ : n09Fqy3Wed35156.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้