ชื่อเรื่อง : สถิติการอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ชื่อไฟล์ : jFiF8QGWed94541.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้