ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) บ้านนางนวล หมู่ที่ 12 ตำบลดงหลวง อำเอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง