ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซม-ปรับปรุงถนนดินลูกรังไปสู่พื้นที่การเกษตร (สายทางนายสุชาติไปนานายกระป๋อง) หมู่ที่ 3 บ้านดงหลวง ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง