ชื่อเรื่อง : จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงหลวง (สายทางไปถ้ำผีบอป) หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง