ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาจัดขบวนแห่เผวด ตามโครงการประเพณีเผวดบุญบั้งไฟบรูไฮ ไทโซ่ ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 9 ? 11 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง