ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาจัดหาขบวนแห่อุปคุต ตามโครงการประเพณีเผวดบุญบั้งไฟบรูไฮ ไทโซ่ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง