ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ และ จัดสถานที่ ตามโครงการประเพณีเผวดบุญบั้งไฟบรูไฮ ไทโซ่ ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง