messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 25
สรุปผลการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 63
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 55
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 149
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 153
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 132
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 143
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 142
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 130
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 312
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 297
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1