home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดงหลวง เลขที่ 261 หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-697101

งานกิจการสภาฯ
folder รายงานกิจการสภาฯ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บไซต์บริการ
public สลากกินแบ่งรัฐบาล
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 562
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
photo นายสุยัน​ วงค์กระโซ่​ นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง​ พร้อมคณะฝ่ายบริหาร​ ฝ่ายนิติบัญญัติ​ หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลตำบลดงหลวง​ ร่วมรับมอบของช่วยเหลือ​ โ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวถิ่นไทบรูเชิญชวนซื้อของกิน ผลไม้พื้นเมือง ณ ตลาดพืชผักสมุนไพรวิถีไทบรู poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
photo เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ดาบตำรวจโชควิทย์ พรมดี นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ออกตรวจสภาพและจัดระเบียบตลาดนัดวันอังคารบรูไฮ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ข้อปฎิบัติผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายใน ศูนย์พักคอยตำบลดงหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11]
photo ท่องเที่ยวถิ่นไทบรู poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่องหลักเกณฑ์การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
photo เทศบาลดงหลวง ห่วงใยพี่น้องที่ประสงค์จะเดินทางกลับบ้านเพื่อรักษา โรค โควิด-2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
photo 15 มิ.ย. 2563 นายชัชวาลย์ ทองชน นายอำเภอดงหลวง พร้อมคณะ ตรวจนิเทศการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอดงหลวง ณ ห้องประชุมบรูไฮไทโซ่ สำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
photo ต้อนรับคณะมาประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA.จากจังหวัดมุกดาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
photo คำสั่งดังกล่าว ตามข้อ 1.3 ให้ปิดตลาดนัด นับแต่ 28 พ.ค.64 - 10 มิย.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
photo แนวทางการดูแลจิตใจ ในช่วงการระบาดของไวรัส Covid-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
photo ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคโควิท-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดพื้นผิว เพื่อป้องกันโรค COVID-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
1 - 20 (ทั้งหมด 40 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073