messager
 
เทศบาลตำบลดงหลวง home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เพจกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนตาดแคน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ปั่นวัดใจ ไปหนองแคน (ครั้งที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ประชาสัมพันธ์การออกสุ่มตรวจสอบผู้ประกอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีอำนาจปรับเป็นพินัย ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ประชาสัมพันธ์ ผลการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
ประชาสัมพันธ์ บทความเรื่อง เปิดเผยข้อมูลการต่ออายุใบอนุญาตได้ไหม? poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ประชาสัมพันธ์ บทความเรื่อง อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 หรือไม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
1 - 20 (ทั้งหมด 129 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7