เทศบาลตำบลดงหลวง home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกและยกย่อง "คนดีศรีมุกดาหาร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์และสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการปั่นวัดใจ ไปหนองแคน" ครั้งที่2
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้เจ้าของที่ดินที่มีรายชื่อตามประกาศ ขอรับเงินมัดจำรังวัดที่เหลือคืน
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ แจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อจังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ขอเชิญร่วมรับชมการประกวดร้องเพลง "รำวงมหาดไทย เพื่อคนไทย" จังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ซักซ้อมตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดที่ 3.3 จำนวนองค์กรปกครอง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ผู้ใช้รถยนต์ที่ติดตั้งถุงลมนิรภัยยี่ห้อทาคาตะ (Takata)
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo กิจกรรม Kick off ถังขยะเปียกลดโลกร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file เอกสาร : เนื้อหา (Content) และสื่อประกอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file เอกสาร : กรอบโครงสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดด้วยตนเองโดยการไปยืนยันตัวตนที่อำเภอ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดด้วยตนเองโดยไปยืนยันตัวตนที่อำเภอ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo งานบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยและออกให้บริการรับซื้อขยะรีไซเคิล 12 หมู่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตร ตลาดพืชผักสมุนไพรวิถีไทบรู poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file การจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2022) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
1 - 20 (ทั้งหมด 93 รายการ) 1 2 3 4 5