home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดงหลวง เลขที่ 261 หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-697101งานกิจการสภาฯ
folder รายงานกิจการสภาฯ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บไซต์บริการ
public สลากกินแบ่งรัฐบาล
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 322
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file เทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การออกสุ่มตรวจสอบผู้ประกอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file เทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
photo เทศบาลตำบลดงหลวงขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิ์ชัย หมู่ 1 บ้านโพนแดง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานที่ 3 ฉบับที่ 25/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 ฉบับที่ 23/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
photo นายสุยัน​ วงค์กระโซ่​ นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง​ พร้อมคณะผู้บริหาร​ท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลดงหลวง​ ร่วมรับมอบสิ่งของ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอดงหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวถิ่นไทบรูเชิญชวนซื้อของกิน ผลไม้พื้นเมือง ณ ตลาดพืชผักสมุนไพรวิถีไทบรู poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
photo เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ดาบตำรวจโชควิทย์ พรมดี นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ออกตรวจสภาพและจัดระเบียบตลาดนัดวันอังคารบรูไฮ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ข้อปฎิบัติผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายใน ศูนย์พักคอยตำบลดงหลวง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
photo ท่องเที่ยวถิ่นไทบรู poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่องหลักเกณฑ์การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
photo เทศบาลดงหลวง ห่วงใยพี่น้องที่ประสงค์จะเดินทางกลับบ้านเพื่อรักษา โรค โควิด-2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
photo 15 มิ.ย. 2563 นายชัชวาลย์ ทองชน นายอำเภอดงหลวง พร้อมคณะ ตรวจนิเทศการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอดงหลวง ณ ห้องประชุมบรูไฮไทโซ่ สำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
photo ต้อนรับคณะมาประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA.จากจังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
1 - 20 (ทั้งหมด 48 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073