เทศบาลตำบลดงหลวง home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีอำนาจปรับเป็นพินัย ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ผลการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ บทความเรื่อง เปิดเผยข้อมูลการต่ออายุใบอนุญาตได้ไหม? poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ บทความเรื่อง อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 หรือไม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ บทความเรื่อง ก็เป็นเจ้าหนี้จะขอดูได้ไหม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ บทความเรื่อง อยากรู้ผลประเมินเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ บทความเรื่อง ไม่ให้เอกสารแต่ให้ดูได้นะ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ บทความเรื่อง ไม่ได้ครอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ บทความเรื่อง ขอสำนวนเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาของศาล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ บทความเรื่อง ขอสำนวนคดี poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ บทความเรื่อง ขอรายงานการประชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ บทความเรื่อง ขอข้อมูลเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อหน่วยงานของรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์ "จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดคุณธรรม" poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาอ้อ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งสาวงามเข้าประกวดมิสมุกดาหาร ในงานประเพณีสงกรานต์สองฝั่งโขง 4 แผ่นดิน อินโดจีน ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
1 - 20 (ทั้งหมด 116 รายการ) 1 2 3 4 5 6