home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดงหลวง เลขที่ 261 หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-697101


งานกิจการสภาฯ
folder รายงานกิจการสภาฯ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บไซต์บริการ
public สลากกินแบ่งรัฐบาล
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 87
เมื่อวาน 509
เดือนนี้ 5,675
เดือนที่แล้ว 14,472
ทั้งหมด 59,157

group สำนักปลัด
นายประยงค์ อุปัญญ์
ปลัดเทศบาลตำบลดงหลวง
นายประยงค์ อุปัญญ์
ปลัดเทศบาลตำบลดงหลวง
นายณฐาภพ จิตรภักดี
รองปลัดเทศบาลตำบลดงหลวง
นายณฐาภพ จิตรภักดี
รองปลัดเทศบาลตำบลดงหลวง
นางสาวปภัสชญา สุคำภา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวปภัสชญา สุคำภา
หัวหน้าสำนักปลัด
นายประวิทย์ เศษโถ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายประวิทย์ เศษโถ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวจีรวรรณ สมีพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวจีรวรรณ สมีพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางเพ็ญตระการ วงค์กระโซ่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางเพ็ญตระการ วงค์กระโซ่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายธนาชัย คำมุงคุณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายธนาชัย คำมุงคุณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวธนัญญา วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวธนัญญา วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายเอกสิทธิ์ ปักฤทัย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายเอกสิทธิ์ ปักฤทัย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวมาลัย เชื้อคำฮด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวมาลัย เชื้อคำฮด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวสุภาพร วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สน.ปลัด)
นางสาวสุภาพร วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สน.ปลัด)
นายณัฐวุฒิ พรมดี
พนักงานขับรถยนต์
นายณัฐวุฒิ พรมดี
พนักงานขับรถยนต์
นายแจมรี วงค์กระโซ่
พนักงานประจำรถน้ำ
นายแจมรี วงค์กระโซ่
พนักงานประจำรถน้ำ
นายยงค์ วงค์กะโซ่
พนักงานจ้างทั่วไป
นายยงค์ วงค์กะโซ่
พนักงานจ้างทั่วไป
นายบันลือฤทธิ์ วงค์กระโซ่
นักการภารโรง
นายบันลือฤทธิ์ วงค์กระโซ่
นักการภารโรง
นางตรงศรี ตาทอง
พนักงานจ้างรายวัน
นางตรงศรี ตาทอง
พนักงานจ้างรายวัน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายประยงค์ อุปัญญ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
นายประยงค์ อุปัญญ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ช่องทางการร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ
ชมรมฟุตบอลเทศบาลตำบลดงหลวง