messager
 
เทศบาลตำบลดงหลวง home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางปรีดา พรมดี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 081-0491309
นางสาวณิชาพร ไผ่พุทธ
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นายศรัก วงค์กระโซ่
พนักงานประจำรถขยะ
นางสาวอริสา วงค์กระโซ่
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานธุรการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายวุฒิไกร เชื้อทอง
พนักงานจ้างเหมา
นายพีระพงษ์ วงค์กระโซ่
พนักงานจ้างเหมา