home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดงหลวง เลขที่ 261 หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-697101งานกิจการสภาฯ
folder รายงานกิจการสภาฯ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บไซต์บริการ
public สลากกินแบ่งรัฐบาล
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 274
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางปรีดา พรมดี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นางปรีดา พรมดี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นางประไพ คำมุงคุณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางประไพ คำมุงคุณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาวณิชาพร ไผ่พุทธ
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นางสาวณิชาพร ไผ่พุทธ
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นายอ๊อด คำมุงคุณ
พนักงานขับรถประจำรถขยะ
นายอ๊อด คำมุงคุณ
พนักงานขับรถประจำรถขยะ
นายศรัก วงค์กระโซ่
พนักงานประจำรถขยะ
นายศรัก วงค์กระโซ่
พนักงานประจำรถขยะ
นางสาวอริสา วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยธุรการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวอริสา วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยธุรการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายวุฒิไกร เชื้อทอง
พนักงานจ้างรายวัน
นายวุฒิไกร เชื้อทอง
พนักงานจ้างรายวัน
นายพีระพงษ์ วงค์กระโซ่
พนักงานจ้างรายวัน
นายพีระพงษ์ วงค์กระโซ่
พนักงานจ้างรายวัน
นางสาวศิริลักษณ์ วงค์กระโซ่
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวศิริลักษณ์ วงค์กระโซ่
พนักงานจ้างเหมา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073