home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดงหลวง เลขที่ 261 หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-697101งานกิจการสภาฯ
folder รายงานกิจการสภาฯ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บไซต์บริการ
public สลากกินแบ่งรัฐบาล
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 365
group ฝ่ายสภา
นายนิรันดร์ โซ่วงเดือน
ประธานสภาเทศบาลตำบลดงหลวง
นายนิรันดร์ โซ่วงเดือน
ประธานสภาเทศบาลตำบลดงหลวง
นายหนุ่ม วงค์กระโซ่
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดงหลวง
นายหนุ่ม วงค์กระโซ่
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดงหลวง
นายประยงค์ อุปัญญ์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดงหลวง
นายประยงค์ อุปัญญ์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดงหลวง
นางประยงค์ ปักฤทัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 1
นางประยงค์ ปักฤทัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 1
นายคำ วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 2
นายคำ วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 2
นางนารี วงศ์ภูผานนท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 1
นางนารี วงศ์ภูผานนท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 1
นายไย วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 2
นายไย วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 2
นายดอง โซ่เมืองแซะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 1
นายดอง โซ่เมืองแซะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 1
นายสมพงษ์ วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 2
นายสมพงษ์ วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 2
นายบุญเยี้ยม วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 1
นายบุญเยี้ยม วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 1
นายอุเทน วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 2
นายอุเทน วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 2
นายทวีป วงศ์กะโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 1
นายทวีป วงศ์กะโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 1
นายสงวน วงศ์กะโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 2
นายสงวน วงศ์กะโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073