messager
 
เทศบาลตำบลดงหลวง home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
group ฝ่ายสภา
นายนิรันดร์ โซ่วงเดือน
ประธานสภาเทศบาลตำบลดงหลวง
โทร : 0655468299
นายหนุ่ม วงค์กระโซ่
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดงหลวง
โทร : 0638925681
นายประยงค์ อุปัญญ์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดงหลวง
นางประยงค์ ปักฤทัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 1
นายคำ วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 2
นางนารี วงศ์ภูผานนท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 1
นายไย วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 2
นายดอง โซ่เมืองแซะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 1
นายสมพงษ์ วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 2
นายบุญเยี้ยม วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 1
นายอุเทน วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 2
นายทวีป วงศ์กะโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 1
นายสงวน วงศ์กะโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 2