home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดงหลวง เลขที่ 261 หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-697101งานกิจการสภาฯ
folder รายงานกิจการสภาฯ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บไซต์บริการ
public สลากกินแบ่งรัฐบาล
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 263
group สำนักปลัด (งานการศึกษา)
นายบุญทัน วงค์กระโซ่
ครู คศ.๒
นายบุญทัน วงค์กระโซ่
ครู คศ.๒
นายธนภัทร วงค์กระโซ่
ครู คศ.๒
นายธนภัทร วงค์กระโซ่
ครู คศ.๒
นางมาลัย วงค์กระโซ่
ครู คศ.๒
นางมาลัย วงค์กระโซ่
ครู คศ.๒
นายคาร วงค์แสนชัย
ครู คศ.๒
นายคาร วงค์แสนชัย
ครู คศ.๒
นางสาวครอง วงค์กระโซ่
ครู คศ.๒
นางสาวครอง วงค์กระโซ่
ครู คศ.๒
นางบุษรากร วงค์กระโซ่
ครู คศ.๒
นางบุษรากร วงค์กระโซ่
ครู คศ.๒
นางสาวธิดาภรณ์ วงค์กระโซ่
ครู คศ.๒
นางสาวธิดาภรณ์ วงค์กระโซ่
ครู คศ.๒
นางสาวชมพูนุท เชื้อเมืองแสน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชมพูนุท เชื้อเมืองแสน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสินใจ วงค์สมบูรณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสินใจ วงค์สมบูรณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอภิรดี มงคลสุภา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอภิรดี มงคลสุภา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภิญญา โซ่เมืองแซะ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภิญญา โซ่เมืองแซะ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
นางทิพาวดี วงค์กระโซ่
พนักงานจ้างเหมา
นางทิพาวดี วงค์กระโซ่
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวสุทา นาภูมิ
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวสุทา นาภูมิ
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวลิดา วงค์กระโซ่
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวลิดา วงค์กระโซ่
พนักงานจ้างเหมา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073