เทศบาลตำบลดงหลวง home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
folder รายงานกิจการสภาฯ
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงหลวง ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนดสมัยประชุมสมัยแรก ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงหลวงสมัยสามัญ สมัยที่4 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงหลวง สมัยสามัญ สมัยที่3 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงหลวง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงหลวง สมัยสามัญ สมัยที่2 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงหลวงสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี2563 กำหนดสมัยประชุมสมัยแรก ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file รายงานผลการประชุมมสภาเทศบาลตำบลดงหลวง สมัยสามัญที่ 4/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลดงหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1