home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดงหลวง เลขที่ 261 หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-697101งานกิจการสภาฯ
folder รายงานกิจการสภาฯ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บไซต์บริการ
public สลากกินแบ่งรัฐบาล
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 280
folder รายงานกิจการสภาฯ
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงหลวงสมัยสามัญ สมัยที่4 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงหลวง สมัยสามัญ สมัยที่3 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงหลวง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงหลวง สมัยสามัญ สมัยที่2 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงหลวงสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file รายงานผลการประชุมมสภาเทศบาลตำบลดงหลวง สมัยสามัญที่ 4/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี2563 กำหนดสมัยประชุมสมัยแรก ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลดงหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073