messager
 
เทศบาลตำบลดงหลวง home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
สถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
สถิติการกล่าวหาร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ รอบ 6 เดือนแรก (1ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
สถิติการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
สถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
สถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
สถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1