เทศบาลตำบลดงหลวง home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
folder เทศบัญญัติตำบลดงหลวง
insert_drive_file เทศบัญญัติตำบลดงหลวง เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
insert_drive_file เทศบัญญัติตำบลดงหลวง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295
insert_drive_file เทศบัญญัติตำบลดงหลวง เรื่อง การควบคุมการจอดยานยนต์ พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295
insert_drive_file เทศบัญญัติตำบลดงหลวง เรื่อง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม เสริมสวย พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
insert_drive_file เทศบัญญัติตำบลดงหลวง เรื่อง การควบคุมการกองวัสดุบนทางเท้าและที่สาธารณะ พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
insert_drive_file เทศบัญญัติตำบลดงหลวง เรื่อง ตลาด พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
insert_drive_file เทศบัญญัติตำบลดงหลวง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ในเขตเทศบาลตำบลดงหลวง พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
insert_drive_file เทศบัญญัติ-เรื่อง-การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย-พ-ศ-2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
insert_drive_file เทศบัญญัติ-เรื่อง-หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย-พ-ศ-2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
insert_drive_file เทศบัญญัติ-เรื่อง-การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์-พ-ศ-2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 301
insert_drive_file เทศบัญญัติ-เรื่อง-การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ-พ-ศ-2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1