home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดงหลวง เลขที่ 261 หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-697101งานกิจการสภาฯ
folder รายงานกิจการสภาฯ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บไซต์บริการ
public สลากกินแบ่งรัฐบาล
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 299
folder เทศบัญญัติตำบลดงหลวง
insert_drive_file เทศบัญญัติตำบลดงหลวง เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file เทศบัญญัติตำบลดงหลวง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ในเขตเทศบาลตำบลดงหลวง พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
insert_drive_file เทศบัญญัติตำบลดงหลวง เรื่อง ตลาด พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file เทศบัญญัติตำบลดงหลวง เรื่อง การควบคุมการกองวัสดุบนทางเท้าและที่สาธารณะ พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file เทศบัญญัติตำบลดงหลวง เรื่อง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม เสริมสวย พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file เทศบัญญัติตำบลดงหลวง เรื่อง การควบคุมการจอดยานยนต์ พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file เทศบัญญัติตำบลดงหลวง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file เทศบัญญัติ-เรื่อง-การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย-พ-ศ-2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
insert_drive_file เทศบัญญัติ-เรื่อง-หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย-พ-ศ-2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file เทศบัญญัติ-เรื่อง-การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์-พ-ศ-2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
insert_drive_file เทศบัญญัติ-เรื่อง-การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ-พ-ศ-2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073