messager
 
เทศบาลตำบลดงหลวง home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สถิติการขอข้อมูลข่าวสารของราชการ รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
สถิติการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนมีนาคม 2567) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
สถิติการออกใบอนุญาตต่างๆ รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
สถิติการให้บริการประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการ รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
สถิติการให้บริการอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนมีนาคม 2567) ประจำปีงบประมา
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาติต่างๆ รอบ 6 เดือนแรก ( 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
สถิติการให้บริการประชาชนงานพัฒนาชุมชน รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
สรุปสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
สถิติการอนุญาตก่อสร้าง ต่อเติม รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
สถิติการออกใบอนุญาตต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
สถิติการให้บริการประชาชนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
สถิติการให้บริการประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
สถิติการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
สถิติการให้บริการประชาชนงานพัฒนาชุมชน รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
สถิติการให้บริการอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ประจำปีงบประมา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
สถิติการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาติต่างๆ รอบ 6 เดือนแรก ( 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
สถิติการให้บริการประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการ รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
สรุปสถิติการอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
1 - 20 (ทั้งหมด 34 รายการ) 1 2