เทศบาลตำบลดงหลวง home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (ระบบ e-PlanNacc) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก (ระบบ e-PlanNacc)
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายระเบียบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วินัย คุณธรรมจริยธรรม และการป้องการทุจริตฯลฯ ประจำปีงบ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ระบบ e-PlanNacc) ของเทศบาลตำบลดงหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒-พ.ศ.๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) ของเทศบาลตำบลดงหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) ของเทศบาลตำบลดงหลวง รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1