เทศบาลตำบลดงหลวง home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
folder คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน
photo รักษาราชการแทนตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
photo รักษาราชการแทนตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
photo แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file คำสังเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง ปีงบ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 831
insert_drive_file มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1046
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน ปีงบ63 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2091
insert_drive_file รักษาราชการแทน ผอ.กองวิชาการและแผนงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 379
insert_drive_file รักษาราชการแทน ผอ.สาธารณสุขฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 394
insert_drive_file รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 424
insert_drive_file รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง จนท.พัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 425
insert_drive_file รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 485
insert_drive_file มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 508
insert_drive_file มอบอำนาจรองนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 506
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน ปีงบ63 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 857
insert_drive_file รักษาราชการแทนปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 425
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน ปีงบ62 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 775
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1