home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดงหลวง เลขที่ 261 หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-697101งานกิจการสภาฯ
folder รายงานกิจการสภาฯ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บไซต์บริการ
public สลากกินแบ่งรัฐบาล
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 251
public กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงหลวง
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงหลวง จัดประชุมครั้งที่ 2/256
เมื่อวันที่ 17มิถุนายน2564เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน19โครงการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงหลวง จัดประชุมครั้งที่ 2/256


บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073