messager
 
เทศบาลตำบลดงหลวง home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหน้าเทศบาลตำบลดงหลวงไปแยกเนื้อย่างนิคม หมู่ที่ 4 บ้านเลื่อนเจริญ ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหน้าเทศบาลตำบลดงหลวงไปแยกเนื้อย่างนิคม หมู่ที่ 4 บ้านเลื่อนเจริญ กว้าง 5 เมตร ยาว 635 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,175 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหน้าเทศบาลตำบลดงหลวงไปแยกเนื้อย่างนิคม หมู่ที่ 4 บ้านเลื่อนเจริญ กว้าง 5 เมตร ยาว 635 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,175 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางรอบอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด หมู่ที่ 3 บ้านดงหลวง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,838 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,325 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหน้าเทศบาลตำบลดงหลวงไปแยกเนื้อย่างนิคม หมู่ที่ 4 บ้านเลื่อนเจริญ กว้าง 5 เมตร ยาว 635 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,175 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหน้าเทศบาลตำบลดงหลวงไปแยกเนื้อย่างนิคม หมู่ที่ 4 บ้านเลื่อนเจริญ กว้าง 5 เมตร ยาว 635 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,175 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางรอบอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด หมู่ที่ 3 บ้านดงหลวง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,838 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,352 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหน้าเทศบาลตำบลดงหลวงไปแยกเนื้อย่างนิคม หมู่ที่ 4 บ้านเลื่อนเจริญ กว้าง 5 เมตร ยาว 635 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,175 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 1 บ้านโพนแดง ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร (ปรับเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย) พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 825.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 5 บ้านแสงสว่าง ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร (ปรับเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย) พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหน้าเทศบาลตำบลดงหลวงไปแยกเนื้อย่างนิคม หมู่ที่ 4 บ้านเลื่อนเจริญ กว้าง 5 เมตร ยาว 635 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,175 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหน้าเทศบาลตำบลดงหลวงไปแยกเนื้อย่างนิคม หมู่ที่ 4 บ้านเลื่อนเจริญ กว้าง 5 เมตร ยาว 635 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,175 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางรอบอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด หมู่ที่ 3 บ้านดงหลวง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,838 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,352 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางรอบอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด หมู่ที่ 3 บ้านดงหลวง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,838 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,352 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายโพนแดงถึงสายห้วยผึ้ง บ้านโพนแดง หมู่ที่ 1 ตำบลดงหลวง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 258
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายโพนแดงถึงสายห้วยผึ้ง บ้านโพนแดง หมู่ที่ 1 ตำบลดงหลวง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 251
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายโพนแดงถึงสายห้วยผึ้ง บ้านโพนแดง หมู่ที่ 1 ตำบลดงหลวง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 264
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายโพนแดงถึงสายห้วยผึ้ง บ้านโพนแดง หมู่ที่ 1 ตำบลดงหลวง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 269
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายโพนแดงถึงสายห้วยผึ้ง บ้านโพนแดง หมู่ที่ 1 ตำบลดงหลวง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 275
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายโพนแดงถึงสายห้วยผึ้ง บ้านโพนแดง หมู่ที่ 1 ตำบลดงหลวง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 261
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายโพนแดงถึงสายห้วยผึ้ง บ้านโพนแดง หมู่ที่ 1 ตำบลดงหลวง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 273
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย โพนแดง ถึง สายห้วยผึ้ง บ้านโพนแดง หมู่ที่ 1 ตำบลดงหลวง กว้าง 4 เมตรยาว 2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 281
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย โพนแดง ถึง สายห้วยผึ้ง บ้านโพนแดง หมู่ที่ 1 ตำบลดงหลวง กว้าง 4 เมตรยาว 2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 329
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านแสงสว่าง ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 332
rss_feed โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเปียด ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 337
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางข้างโรงเรียนบ้านโสก) หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ( ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ท.1-01)
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 354
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางประปาส่วนภูมิภาคดงหลวง) หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 สายทาง
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 447
rss_feed โครงการซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE โดยวิธี (Pavement In-Place Recycling) บ้านเปียด-บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 2- หมู่ที่ 11 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 340
rss_feed โครงการขุดสระน้ำ (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด) (นายายเขียว ) บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 305
rss_feed โครงการขุดสระน้ำ (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด) (นานายธีระศักดิ์ วงค์กระโซ่) บ้านโสก หมู่ที่ 8 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 284
rss_feed โครงการขุดสระน้ำ (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด) (นานายเปิ้น วงค์กระโซ่) บ้านโสก หมู่ที่ 8 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 308
rss_feed โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยการสำรวจภาคสนามของเทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 286
rss_feed โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยการสำรวจภาคสนามของเทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 271
rss_feed โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ โดยสำรวจภาคสนาม ของเทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 278
1 - 35 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1